Login

Menu

AeroLogic® Användningsområden

 

AeroLogic® Användgningsområden
Mångsidigheten hos AeroLogic® ventilations-desinfektions systemet gör att den kan installeras antingen i frånluften (där lufttemperaturen är oftast varmare) eller tilluftskammare (där luft hastigheter är lägre). AeroLogic® bör installeras i mitten av långa, raka delar av trumman, för att maximera ultraviolett exponeringstid.

Ultraviolett desinfektion är en unik och snabb metod för luft och ytdesinfektion, den använder bakteriedödande ultraviolett ljus för att producera korta ultravioletta vågor av energi som är dödlig för bakterier, virus och andra mikroorganismer. Genom att använda AeroLogic® ventilations desinfektions system i ditt hem ventilationssystem, kommer du att minska och / eller eliminera tillväxten av bakterier, mögel osv. och spridningen av förkylning och influensa virus och andra luftburna överförbara sjukdomar.

AeroLogic® luftreningssystem använder bakteriedödande lampor för att skydda personal från potentiellt skadliga luftburna föroreningar genom att effektivt bryta ned luftburna mikrober inklusive bakterie och virus i både nya och befintliga ventilationssystem.


Önskad bakteriedödlighet av 90% för en vanlig kommersiell intallation eller 98% dödlighet (nödvändigt för sjukhus och medicinska labratorier) kan uppnås genom att använda dessa enheter. Enheter är konstruerade av tålig, rostbeständigt rostfritt stål för att garantera ett långt liv.


AeroLogic® is a trademark of the Atlantic Ultraviolet Corp.