Login

Menu

Vattenkvalitet

Max koncentrationsnivåer innan ultraviolett ljus!

 

Vattenkvalitet spelar en stor roll i transmissionen av bakteriedödande ultravioletta strålar.
Det är rekommenderat att vattnet inte överstiger följande max koncentrationsnivåer:

 

                  Turbiditet:

5 NTU/FNU
 Mangan: 0.05 mg/l
 Totalt Suspenderade Solida Partiklar: 10 mg/l
 pH: 6.5 - 9.5
 Färg: Ingen
 Hårdhet: 6 dH°
 Järn: 0.3 mg/l

Att effektivt rena vatten med högre gränsvärden än de nämnda ovan kan fulländas, men kan behöva extra rening för att förbättra vattenkvaliteten till skötbara nivåer.


Sanitron® is a trademark of the Atlantic Ultraviolet Corp.

  Sanitron® Ultravioletta Vattenrenare