Login

Menu

UV Desinfektion för Luft, Ytor & Ventilation

Att rena luft och ventilationssystem med ultraviolett ljus (UV ljus) är en bevisad, effektiv och säker metod för en hälsosam, miljövänlig och bakteriefri luft.

Luft och ventilationsrening med UV ljus är en metod som nu växer stadigt. Många kommuner, skolor och sjukhus använder UV rening för att uppnå en bakteriefri och hälsosam luft i sina offentliga byggnader. UV lampor renar på ett hälsosamt och miljövänligt sätt där alger, bakterier, mögel och virus elimineras.
Ultraviolett ljus Utnyttjar Fördelarna av Ultraviolett Bakteriedödande Ljus; för att Skydda och Förbättra Våra Liv. 

Våra UV lampor/enheter är ett hälsosamt och miljövänligt alternativ då de inte använder kemikalier eller utsöndrar några gifter som vi förtär eller släpper ut i miljön. Med UV ljus kan man inte under-eller överdosera sina applikationer. Vi erbjuder en ren bakteriefri naturlig miljö när det gäller vatten och ytdesinfektion, utan några tillsatser. UV ljus eliminerar: alger, mögel, svamp, virus och i stort sett all "vanlig" bakteria, såsom; salmonella, ecoli, koliforma, parasiter och mikroorganismer.

Vi har flera kunder som använder dessa produkter när det kommer till desinfektion av spannmål, desinfektion av bänkytor på sjukhus och laboratorier, för att nämna några.

SaniLight®    SaniRay®    AeroLogic®    AeroLogic®/AERO       Tank Master™
SaniLight®                                       SaniRay®                                 AeroLogic®                             AeroLogic®/AERO            Tank Master