Login

Menu

MightyPure® Ultraviolett Dosering

ORGANISM ANNAT NAMN TYP SJUKDOM Dos*
Bacillus subtilis spores B. subtilis Bakterie ———— 22,000
Bacteriophage Phage Virus ———— 6,600
Coxsackie virus ———— Virus Tarminfektion 6,300
Shigella spores ———— Bakterie Bacteriell Dysenteri 4,200
Escherichia coli E. coli Bakterie Matförgiftning 6,600
Fecal coliform ———— Bakterie Tarminfektion 6,600
Hepatitis A virus Infectious Hepatitis virus Virus Hepatitis av Levern 8,000
Influenza virus Influensa virus Virus Influensa 6,600
Legionella pneumophila ———— Bakterie Legionella 12,300
Salmonella typhi ———— Bakterie Tyfus Feber 7,000
Staphylococcus aureus Staph Bakterie Matförgiftning,
Giftshockssyndrom, osv.
6,600
Streptococcus spores  Strep Bakterie Halsfluss 3,800

Vid användande enligt direktiv för att desinfektera klart vatten, MightyPure Vattenrenare ger en ultraviolett dos på över 30,000 mikrowattsekunder per kvadratcentimeter (µWSec/cm2).

* Nominell Ultraviolett dos (µWSec/cm2) nödvändig för att inaktivera mer än 99% av specifika mikroorganismer.

 

 

    MightyPure® Ultravioletta Vattenrenare