Login

Menu

Övervakningsenheter

GUARDIAN
Ultravioletta Övervakare indikerar på ett synligt sätt nivån av den bakteriedödande ultravioletta energin som penetrerar glasstaven och vattnet inne i desinfektionskammaren. GUARDIAN™ Ultravioletta Övervakare är kapabel att driva ett extra ljudalarm och en solenoid ventil. Därutöver, kan GUARDIAN™  Ultravioletta Övervakare känna av en förlust av ultraviolett ljus på grund av lamp eller elfel. Användning av Ultraviolett övervakare är rekommenderat av statliga instanser över hela världen och även den Amerikanska Hälsomyndigheten.
GUARDIAN™ Ultravioletta Övervakare känner av reducerade ultravioletta nivåer som beror på:
1. Smuts eller avlagringar på glasstaven.
2. Dålig ultraviolett transmission genom vattnet. (Färg, Grumlighet, Organiska eller andra föroreningar i vattnet kan reducera eller hindra transmissionen av ultravioletta strålar.)
3. Nedvärdering av lampeffekten på grund av användning. (Lampeffekten minskar ju mer lampan används. (Lampbyte rekommenderas en gång om året.)
GUARDIAN™ Ultravioletta övervakare har tre modeller; Analog, Digital och Fjärrstyrd Digital. Voltkonfigurationer är: 120V / 50 eller 60Hz, 220-240V / 50 eller 60 Hz, eller 12VDC. Kontakta fabriken för speciella behov.
NOTERA: GUARDIAN™ Ultravioletta övervakare (analog, digital eller fjärrstyrd digital) kan köpas och installeras med vattenrenaren eller vid ett senare tillfälle för en befintlig installation.
GUARDIAN™ Ultravioletta Analoga och Digitala Övervakare är installerade direkt på vattenrenaren.
Sensorsonden (inkluderad) gängas in i tittporten på den ultravioletta vattenrenaren. Aluminium kragen på botten av GUARDIAN™ Ultravioletta Analoga eller Digitala Övervakare sätts fast över sensorsonden.
GUARDIAN™ Ultravioletta Fjärrstyrda Digitala Övervakare är avsedda för användning vid annan plats än på vattenrenaren. Annars fungerar den trådlösa GUARDIAN™ likadant som en standard GUARDIAN™.
Monterad på baksidan av den trådlösa övervakaren finns en sockel där huvudkontakten från en ultraviolett sensor är kopplad. Istället för att vara monterad inne i lådan så är den här sensorn en del av den trådlösa sonden. Standard längden för kabeln som kommer med sonden är 15 meter, men kan förlängas om så önskas. Hör med Er återförsäljare angående andra längder.

 

SENTRY
Säkerhetssensorer ger en konstant övervakning av
vattenrenarens ballast och dess bakteriedödande lampas funktion.
Indikationslampor ger en synlig indikation av ballasten och lampans funktion.
• Lätt installation
• Kan lätt användas med andra märken av vattenrenare.
• Koppla in SentryTM  i ett eluttag, koppla därefter in vattenrenaren i Sentry™ enheten .
• Tillgängliga i 120v 50/60Hz och 220 - 240v 50/60Hz, specificera vid beställning.
• Driver extra solenoid ventil och/eller ljud alarm.
• Tillgänglig för alla modeller.
• Varnar vid lamp- och elfel.

 STERALERT
Lampfunktions alarm övervakar synligt ljus genom
tittporten på vattenrenaren och aktiverar ett ljudlarm när det synliga
ljuset faller under en acceptabel nivå.
• Lätt installation, inga verktyg. 
• Övervakar endast synligt ljus, inte ultraviolett intensitet.
• Monteras på tittporten.
• Varnar vid lamp- och elfel.
• Drivs på ett 9v batteri eller extra 220v 50Hz transformator, specificera vid beställning.
• Ger en högfrekvent tonpuls två till tre intervaller per sekund.
• Tillgänglig för alla modeller.


  Sanitron® Ultravioletta Vattenrenare