Login

Menu

Produktegenskaper

 

Konstruktion av Rostfritt Stål

Polerat rostfritt stålskåp och lucka till kontroller ger en attraktiv finish och livslång korrosionsbeständig tjänst.

Säker Mot Åverkan
Enheter är säkrade med säkerhetsskruvar för att förhindra obehöriga.

Nyckellåsta Brytare
Försäkrar kontrollerad överblick i antingen på eller av läge av behörig personal.

Permanent Filter
Systemets kylluft går genom ett permanent, tvättbart elektrostatiskt luftfilter. Filtret är förstärkt med en rostsäker galvaniserad stålduk och en stabil ram som ger många års problemfri drift.

Tryckmätare
Grov vätskefylld lufttrycksmätare ger kontinuerlig bekräftelse att kritiska tryckventiler är inom optimala nivåer.

Tidsindikator
Ger en visuell indikation (i timmar) av hur lång tid utrustningen är i drift. Användbart när man schemalägger periodiskt underhåll.

Driftindikationer
Individuella indikationslampor ger visuella indikationer till hjälp för driftteknikern för att se hur systemet fungerar.

Flödesmätare
Ger noggrann realtidsöverblick som visar volymen av luftningsmixen när det är levereras till det behandlade vattnet.