Login

Menu

 

Högsta standarden av UV ljus, vattenrening, luft, ventilationsrening och ytdesinfektion

Genom att rena Luft, Vatten och Ytor med ultraviolett ljus (UV ljus) får man en bevisad, effektiv och säker metod för en hälsosam, miljövänlig och bakteriefri miljö. Även att rena luft och ventilationssystem med ultraviolett ljus (UV ljus) för en bakteriefri och säker luft är ett utmärkt sätt att nå högt uppsatta mål för reducering av bakterie, mögel och virus. Många kommuner, skolor och sjukhus använder UV rening för att uppnå en bakteriefri och hälsosam luft-miljö i sina offentliga byggnader.

Ultraviolett ljus Utnyttjar Fördelarna av Ultraviolett Bakteriedödande Ljus; för att Skydda och Förbättra Våra Liv. Våra UV renare är ett hälsosamt och miljövänligt alternativ då de inte använder kemikalier eller utsöndrar några gifter som vi förtär eller släpper ut i vår miljö. Vi erbjuder en ren bakteriefri naturlig miljö när det gäller desinfektion av dricksvatten, bassänger och pooler, luft i ventilationsanläggnigar och process-industrier, ytor/bänkar i laboratorier och andra utsatta miljöer där ett behov finns och det utan tillsatta kemikalier.